×

Wat als het postinterventiedossier (P.I.D.) ontbreekt bij de verkoop.

24-04-2019

Het PID is een map die de verschillende plannen van een woning of gebouw bevat zoals het architectuurplan, de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair, namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het PID wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw.

Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.

Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het PID.

Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder.

Wanneer iemand zelf werken uitvoert, is hij zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Wat bij verkoop?
Het PID moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

De notaris zal in het kader van de verkoop van een gebouw steeds vragen naar het PID.

Dat dossier wordt door de verkoper aan de koper bezorgd met als doel het risico op ongevallen te verminderen bij toekomstige werken.

Ook indien kleinere werken werden uitgevoerd is er soms een beperkt PID nodig. Dit is zo als het gaat om werken die betrekking hebben op de structuur, de essentiële elementen van het pand of indien er door de werken een situatie ontstaat die gevaarlijk kan zijn. Dat is bv. het geval als er nieuwe elektrische leidingen aangelegd worden of indien muren uitgebroken worden.

In geval van een appartement wordt meestal een afzonderlijk PID opgesteld voor de gemeenschappelijke delen en een afzonderlijk PID voor ieder privatief deel.

Enkel het PID van de private delen wordt aan de koper overhandigd.

Het PID van de gemeenschappelijke delen wordt bewaard door de syndicus.

In geval het PID ontbreekt kan men dit navragen bij de veiligheidscoördinator.

De verkoper dient zelf een PID op te maken of kan dit uitbesteden aan een veiligheidscoördinator.

Wanneer?
Het PID moet bij het verlijden van de akte overhandigd worden.

Bij een verkoop op plan moet de verkoper het PID overhandigen bij de voorlopige oplevering.

Kan de verkoop doorgaan wanneer het PID ontbreekt?
Strikt genomen blijft de verkoop ook zonder PID geldig.

Vervangt de woningpas het postinterventiedossier?
Het postinterventiedossier maakt geen deel uit van de woningpas.

Het PID bevat alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw.

Het dossier hoort bij een woning of gebouw.

Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.

Top

Niet gevonden wat u zoekt?

Misschien kunnen wij u verder helpen?

Gelieve dit formulier in te vullen, dan nemen we contact met u op. Met dank!

Deze website gebruikt cookies voor uw gebruiksgemak.