×

Op 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden.

08-03-2019

VERDELING KOSTEN EN LASTEN: VERHUURDER EN HUURDER

De verdeling van de aangerekende ‘kosten en lasten’ is een zaak waarover de huurder en de verhuurder zelf tot de nodige afspraken moeten komen.

De syndicus is geen betrokken partij bij de regeling tussen de huurder en de verhurende mede-eigenaar.

De syndicus heeft immers louter tot taak om de afrekeningen voor de kosten verbonden aan de mede-eigendom aan iedere mede-eigenaar over te maken.

Wanneer een mede-eigenaar het appartement verhuurt, zal hij/zij zelf tot de gepaste verdeelsleutel moeten hanteren om (een deel van) bepaalde kosten door te rekenen aan de huurder.

Wat zijn kosten en lasten?

Kosten: uitgaven om de huurder toe te laten een volwaardig genot van de gehuurde woning te hebben, zoals gas, water, elektriciteit, verlichting en verwarming van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw, …

Lasten: belastingen en retributies, die aan openbare overheden moeten worden betaald, en die geheven worden omwille van het feit dat de verhuurder de eigendom van het goed geniet of omwille van een voordeel of dienst die aan de bewoner wordt verstrekt.

Verdelingsprincipe

In de Woninghuurwet werd voorheen op vlak van de verdeling van de kosten en lasten het principe van de contractuele vrijheid gehanteerd.

Partijen waren vrij om te bepalen welke kosten en lasten aan de huurder werden aangerekend.

In de praktijk bleek veel discussies te bestaan over de vraag of bepaalde kosten en lasten aan de huurder dan wel aan de verhuurder toegewezen konden/moesten worden.

In het Vlaams Woninghuurdecreet werd getracht hier verandering in te brengen.

In artikel 36 VWHD is een algemeen verdelingsprincipe ingeschreven betreffende de kosten en de lasten: “De kosten en lasten met betrekking tot de uitoefening van zakelijke rechten op de woning vallen ten laste van de verhuurder, terwijl de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning, voor rekening van de huurder vallen.”

Dit verdelingsprincipe is van dwingend recht. Men kan er dus alleen van afwijken ten voordele van de huurder!

De Vlaamse regering heeft een lijst uitgewerkt, waarin de verdeelsleutel voor bepaalde kosten en lasten nader is vastgelegd. Ook deze verdeling is van dwingend recht.

Opgelet: Het Vlaams Woninghuurdecreet is alleen van toepassing op nieuwe contracten (afgesloten na 1 januari 2019).

Voor de oude contracten geldt de Woninghuurwet nog steeds.

Interesse om de lijst te kennen welke kosten voor de huurder en verhuurder zijn?

Laat het ons gerust even weten: info@stonetales.be

Top

Niet gevonden wat u zoekt?

Misschien kunnen wij u verder helpen?

Gelieve dit formulier in te vullen, dan nemen we contact met u op. Met dank!

Deze website gebruikt cookies voor uw gebruiksgemak.