×

Moet een reservekapitaal voortaan verplicht worden aangelegd en kan hiervan worden afgeweken?

10-04-2019

Sinds 1 januari zorgt de hervormde wet op de mede-eigendom voor een aantal belangrijke wijzigingen. Eén daarvan slaat op het reservekapitaal.
De wetgever heeft met de wet van 18 juni 2018 het aanleggen van een reservefonds naar de toekomst toe verplicht.
De verplichting geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe gebouwen.

Bestaande gebouwen
Een ‘bestaand gebouw’ is een gebouw waarvoor de termijn van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw reeds is verstreken.

Nieuw gebouw
Betreft het een ‘nieuw’ gebouw, dan heeft de vereniging van mede-eigenaars een bepaalde termijn om een reservefonds op te richten. Het reservefonds moet dan uiterlijk opgestart/aangelegd worden vijf jaar na de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw.

Jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse bijdrage in het reservekapitaal mag niet lager zijn dan 5% van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar.
De algemene vergadering kan met een vier vijfde meerderheid beslissen om het (verplicht) reservekapitaal niet aan te leggen.

Overgangsregeling
Bij wijze van overgangsregeling is de verplichting tot samenstelling van een reservekapitaal onmiddellijk van toepassing voor de volledige boekjaren die na de inwerkingtreding van de wet vallen, ook op (bestaande) gebouwen waarvan de gemene delen op 1 januari 2019 sinds minstens vijf jaar voorlopig opgeleverd zijn.

Top

Niet gevonden wat u zoekt?

Misschien kunnen wij u verder helpen?

Gelieve dit formulier in te vullen, dan nemen we contact met u op. Met dank!

Deze website gebruikt cookies voor uw gebruiksgemak.